Pożegnanie Zdzisławy Kuryło

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 15 lipca, w wieku 75 lat odeszła wieloletnia kierowniczka Zespołu Folklorystycznego "Marysieńki" - Zdzisława Kuryło. Ostatnie pożegnanie odbędzie się w piątek 19 lipca o godzinie 14.00, w kościele p.w. Trzech Króli w Radostowie Średnim.


Zdzisława Kuryło kilkadziesiąt lat pracowała na rzecz społeczności lokalnej. Była członkinią Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespołu folklorystycznego „Marysieńki”. W roku 1996 została kierownikiem zespołu i jego główną liderką. Za wieloletnią działalność na rzecz podtrzymania kultury ludowej polskiej wsi wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Z jej inicjatywy zespół „Marysieńki” aktywnie uczestniczył w różnych imprezach promujących folklor ludowy zarówno na terenie powiatu lubańskiego, powiatów ościennych jak i poza terenem województwa dolnośląskiego. Duża wiedza w zakresie tradycji ludowych, głównie wileńskich i kresowych spowodowała, że to za jej przyczyną mogliśmy poznawać dawne zwyczaje, obrzędy i pastorałki. Pani Zdzisława układała okolicznościowe przemowy, przyśpiewki, organizowała wyjazdy na różne imprezy integracyjno-edukacyjne. Promując kulturę ludową wśród dzieci i młodzieży, spotykała się z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie powiatu lubańskiego i miasta Lubań. Dzięki Pani Zdzisławie uczniowie okolicznych szkół znają tradycje domu polskiego oraz wsi polskiej związane z porami roku oraz tradycje i obrzędy związane ze świętami. Razem z koleżankami z zespołu organizowała też przedstawienia Kolędników wzbogacone o przekaz tradycji związanych z kolędowaniem tj.: rzucanie orzechów na szczęście, poklepywanie Żyda po garbie, wyśpiewywanie przyśpiewek zwiastujących Dobry Rok.
Jej zespół koncertował w wielu miejscowościach. „Marysieńki” uświetniały imprezy o zasięgu wojewódzkim, trzykrotnie brały udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, odnosząc sukcesy. Zespół nagrywał wiele audycji dla radia i telewizji. Pani Zdzisława była motorem działań zespołu, nawiązywała kontakty, pozyskiwała sponsorów, współpracowała z instytucjami samorządowymi, kulturalnymi i szkołami. Angażowała dzieci i młodzież do wspólnych inicjatyw, przedstawień i występów. Dzięki jej staraniom zespół folklorystyczny „Marysieńki” ma tak bogatą działalność artystyczną. Bardzo twórcza i energiczna osoba, z poświeceniem swój wolny czas przeznaczała na ratowanie od zapomnienia cennych tradycji i obyczajów związanych z kulturą wsi. O jej sukcesach świadczą liczne dyplomy i odznaczenia. Całość jej działalności dokumentują kroniki Zespołu „Marysieńki”.

Zdzisława Kuryło – społeczniczka, świetna organizatorka, wulkan energii! Pogodna, kreatywna i chętna do wszelkich działań promujących kulturę ludową… taka na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Kochana Dzidziu, już teraz nam Pani brakuje!